Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 4/2019

17.09.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 4/2019
Kokous pidettiin 13.-14.syyskuuta.

Kokouksen ensimmäisessä osassa pidettiin liittohallituksen ja työntekijöiden strategiatyöpaja. Strategian valmistelu tähtää siihen, että esitys liiton strategiaksi voidaan tuoda vuoden 2020 liittokokouksen käsittelyyn.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus sekä raportti talouden toteumasta.

Merkittiin tiedoksi liittohallituksen suunniteltu kokoontumisaikataulu:

3.11.2019 (vain järjestöpäivä)
30.11. – 1.12.2019
10. – 11.1.2020
14. – 15.2.2020
3. – 4.4.2020
15.5.2020
16.5.2020 liittokokous

Liittohallitus päätti myöntää Me Itse ry:n hakemuksen perusteella kertaluonteisen toiminta-avustuksen 14 586 euroa vuoden 2020 toimintaan. Toiminta-avustus liittyy Kehitysvammaisten Tukiliiton Me Itselle asettamaan uuteen jäsenmaksuun, johon Me Itse jäsenyhdistyksenä ei ole voinut varautua. Toiminta-avustus myönnettiin, jotta Me Itselle jää aikaa sopeutua tulevien vuosien kulujen kasvuun.

Liittohallitus päätti jatkaa liiton sääntömuutosten valmistelua liittokokouksen toimeksiannon mukaisesti. Toukokuussa liittokokous palautti uudelleen valmisteltavaksi sääntömuutosesityksen asiakohdat 10, 11, 13 ja 17 (eli liittohallituksen kokoonpanoa ja muodostamista sekä liittokokouksessa tapahtuvaa päätöksentekoa käsitelleet kohdat). Liittohallitus jatkaa valmistelua marraskuun kokouksessa, tässä kokouksessa ei käsitelty sääntöjen sisältöä.

Liittohallitus päätti Kehitysvammaisten Tukiliiton talousarviosta vuodelle 2020. Kulujen kokonaismäärä talousarviossa on 4 843 061 euroa. Liiton toiminnan volyymi on kasvanut vuonna 2019 Harvinaiskeskus Norion siirryttyä osaksi liiton toimintaa.

Käytiin arviointikeskustelu liiton nykyisestä vuosille 2017-2020 ulottuvasta strategiasta.

Liittohallitus on aiemmin päättänyt toimenpiteistä toiminnan kehittämiseksi. Eräs toimenpide liittyy valtakunnallisen juristipalvelun kartoittaminen. Tässä kokouksessa kuultiin kartoituksen alustavia tuloksia ja keskusteltiin jatkosuunnittelun suuntaamisesta. Kuultiin esittely liiton lakineuvontapalvelusta. Lakineuvonnan käyttäjät ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Päätettiin säännöt Kehitysvammaisten Tukiliiton Kauko Kotilaisen rahastolle.

Kokouksessa oli ilmoitusasioita, muun muassa seuraavat:

a)      Henkilökunta valitsi edustajaksi liittohallituksen kokouksiin Minni Haverin.
b)      Pieni ele yhdistys perustettu.
c)      Uusi ESR avustus liitolle, Verkko voittaa välimatkat -hanke vuosina 2019-2021. Syksyllä käynnistämme ryhmiä kolmella paikkakunnalla ja järjestämme kuusi selkokielistä koulutusta aluetreffien yhteydessä.
d)      Kiinteistöosakeyhtiö Tulppaanitalon tilinpäätös 2018.
e)      Katsaus varainhankinnan kehittämiseen
f)       Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta
g)      Työvaliokunnan kokouksen muistio 30.8.2019

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 90.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.