Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2019

20.06.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 3/2019

Kokous pidettiin torstaina 16.toukokuuta.

 

Kokous pidettiin liittokokousviikonlopun yhteydessä Tampereella.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus sekä raportti talouden toteumasta.

Liittohallitus päätti, että seuraavan vuoden liittokokous järjestetään lauantaina 16.5.2020 Tampereella.

Liittohallitus käsitteli uuden, mahdollisesti perustettavan vaalivaliokunnan toimintasääntöä ja päätti toimintasäännön sisällöstä. Toimintasääntölaadinnalla haluttiin varautua mahdollisiin tätä koskeviin sääntömuutoksiin. (Liittokokous ei muuttanut sääntöjä tältä osin, joten vaalivaliokuntaa ei perusteta).

Liittohallitus vahvisti taloussuunnitelman 2020-2022 ja talousarvion 2021 laadintaohjeen. (Talousarvion laatiminen käynnistyy kesällä, liittohallitus käsittelee talousarvioesityksen syyskuun kokouksessaan).

Liitossa on alkamassa strategiatyö eli seuraavan strategian suunnittelu. Nykyinen strategiakausi päättyy vuonna 2020. Kokouksessa päätettiin prosessista, millä strategiaa valmistellaan.  Tavoitteena on, että ehdotus liiton uudeksi strategiaksi esitetään liittokokoukselle toukokuussa 2020.

Tehtiin periaatepäätös Europe in Action -konferenssin hakemisesta Suomeen: haetaan vuoden 2021 konferenssia edellyttäen, että toteuttamiselle on realistinen budjetti ja se on taloudellisesti riskitön. (Europe in Action on eurooppalaisen kattojärjestön Inclusion Europen vuosittain järjestämä kansainvälinen konferenssi, joka kerää osallistujia Inclusion Europen jäsenjärjestöistä. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin Vilnassa, ensi vuonna Wienissä. Konferenssi järjestettiin viimeksi Suomessa, Tampereella, vuonna 2009).

Merkitään tiedoksi sijoitustoiminnan raportti vuoteen 2018 ja alkuvuoteen 2019.

Perustettiin Kauko Kotilaisen rahasto ja päätettiin valmistella seuraavaan kokoukseen rahaston säännöt.

Päätettiin, että liittohallitus kutsuu jatkossakin henkilöstön edustajan kokouksiin. (Toimintamallissa on kyse siitä, että henkilöstön keskuudestaan valitsemalla edustajalla on osallistumisoikeus liittohallituksen kokouksiin ja hänelle lähetetään esityslista liitteineen).

 

Kokouksessa oli ilmoitusasioita, muun muassa seuraavat:

  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiön talouspäälliköksi on palkattu 20.5.2019 alkaen hallintotieteiden maisteri Matti Riekki.
  • Harvinaiskeskus Norion siirtyminen osaksi Tukiliittoa toteutui suunnitellusti 1.4.2019. STEA teki päätöksen Rinnekoti-Säätiön muutoshakemuksen hyväksymisestä 20.3.2019.
  • Lausunnot: Finanssivalvonnalle pankkitunnisteiden mahdollisista muutoksista 5.4.2019; Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista 28.3.2019.
  • Kuopion aluetoimisto on muuttanut. Toimisto on yhä Technopoliksen Microkadun kampuksella, mutta nyt M-rakennuksen 10. kerroksessa.
  • Uuden aluekoordinaattorin haku on käynnistymässä. Pirkko Sassi siirtyy eläkkeelle 1.6.2019.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 550 69 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton kotisivuilta, kohdasta Liittohallitus.