Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2018

12.06.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 3/2018
Perjantaina 18.5.

Kokous pidettiin liittokokousviikonlopun aikana Tampereella.

Liittohallitus päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 ja vahvisti talousarvion 2019 laadintaohjeen.  Taloussuunnitelmalla liittohallitus ohjaa vuositason talousarvion valmistelua. Keskeistä liiton suunnitelmassa on oman pääoman käytön linjaaminen: pääomaa käytetään toimintaan lähivuosina suunnilleen saman verran kuin nykyisellään tai hieman vähemmän. Liitto ei suunnittele merkittäviä investointeja. Jäljellä oleva laina maksetaan pois lyhennyssuunnitelman mukaan pitkän ajan kuluessa (noin 8 vuodessa). Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan 2 % palkkasumman nousuun.

Liittohallitus käsitteli saapuneen jäsenhakemuksen ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Keskusteltiin yhteistyöasioista ja yhteistyön kehittämisestä Tukiliiton läheisen kumppanin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. (Tukiliitto perusti Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuonna 1992). Liittohallitus päätti, että asian käsittelyä jatkaa työvaliokunta. Liittohallitus päätti ehdottaa säätiölle pientä sääntömuutosta liittyen säätiön hallituksen jäsenten valintatapaan ja koskien niitä kahta hallituksen jäsentä, joiden valinnasta päättää perustaja eli Tukiliiton liittohallitus.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Vuosiselvitykset tärkeimmälle rahoittajalle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle annettu 7. – 8.5. kaikista avustuskohteista.
  • STEA on uusimassa avustusstrategiaansa tämän vuoden aikana. Uusi strategia astuu voimaan 2020.
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallitus valitsi Sari Sepposen Palvelusäätiön hallituksen uudeksi jäseneksi. (Sepponen on myös liittohallituksen jäsen).
  • Uusia rekrytointeja: Toiminnanjohtaja valitsi Katja Korpelan varainhankinnan koordinaattorin tehtävään ja Lasse Purmosen osa-aikaiseen toimitilahuoltajan tehtävään.

Lisää tietoa antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.