Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 2/2018

12.04.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 2/2018
Perjantaina 6.4. ja lauantaina 7.4.

 

Kokouksen alussa kuultiin esittely liiton uudesta, huhtikuussa käynnistyvästä kehittämishankkeesta. Tuleva-hankkeessa liitto kehittää verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotoja perheille, joiden 13–29 -vuotiaalla perheenjäsenellä on kehitysvamma. Hankkeen tavoitteena on parantaa vanhempien ja läheisten kykyä tukea nuorensa itsenäistymisprosessia. Hanke toimii vuosina 2018 – 2020 ja liiton yhteistyökumppaneina ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammatuki 57 sekä Autismi- ja Aspergerliitto.

Liittohallitus valmisteli ja käsitteli kokouksessa useita asioita liittokokoukselle, joka pidetään 19.5.2018. Liittohallitus hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja päätti esittää liittokokoukselle tuloslaskelman ja taseen vahvistamista. Liiton tilikauden 2017 tulos tilinpäätöksessä on 61 205 euroa ylijäämäinen. Pitkäaikaista velkaa oli 102 421 euroa ja lyhennykset 13 656 euroa.

Liittohallitus vahvisti toiminnasta ja taloudesta kertovan vuosiraportin vuodelta 2017. Vuosiraportti ja liittohallituksen esitykset liittokokoukselle julkaistaan myöhemmin liiton verkkosivulla kohdassa Liittokokous.

Liittohallitus käsitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja päätettiin sen esittämisestä liittokokoukselle. Toimintasuunnitelmaesityksessä painoalueena on liiton strategian mukaisesti vammaisten ihmisten ja perheiden osallisuus, yhdistysten tuki ja liiton toiminnan kehittäminen. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan toimintaympäristön muutokset. Tulossa on useita tärkeitä laki- ja rakennemuutoksia. Jos ne toteutuvat suunnitellusti, ne tulevat voimaan asteittain seuraavan viiden vuoden aikana. Sote-uudistus ja maakuntauudistus muuttavat palvelurakenteita ja palvelun järjestämisen tapoja. Vammaislainsäädännön uudistus on tulossa voimaan vuonna 2020. Uudistuksessa mm. yhdistetään nykyiset vammaispalvelulaki ja laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Valmisteilla on myös muita tärkeitä uudistuksia. Arjen maailmassa ihmiset toimivat ja pitävät lisääntyvästi toisiinsa yhteyttä internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Uusia vertaisryhmiä syntyy helposti verkossa.

Käsiteltiin yksi liittokokousaloite. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry ehdottaa liittohallitukselle ja liittokokoukselle nopeita toimia omien ehdokkaiden löytämiseksi tuleviin maakuntavaaleihin. Liittokokoukselle esitettävässä vastauksessa todetaan, että liitto mm. laatisi ytimekkäät tavoitteet maakuntavaalivaikuttamiseen ja käynnistäisi viestintäkampanjan, jossa maakuntavaalin ehdokkaat voivat julkisesti ilmoittaa sitoutuvansa tavoitteisiin. Tavoitellaan keskusteluun vaikuttamista ja omien tavoitteiden näkymistä.

Liittohallitus kävi lähetekeskustelun liiton rakenteellisen kehittämisen ja sääntömuutosten tarpeista ja päätti antaa valmistelutehtävän työvaliokunnalle. Jos sääntömuutosesityksiä tehdään, niitä tehdään aikaisintaan vuoden 2019 liittokokoukselle.

Päätettiin liittokokouksen 2018 esityslistan sisällöstä.  Liittokokouksessa mm. vahvistetaan tuloslaskelma ja tase ja päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta sekä valitaan liittohallituksen jäseniä ja tilintarkastajat seuraavalle kaudelle. Liittohallitus ei tänä vuonna tuo sääntömääräisten asioiden lisäksi muita asioita liittokokoukselle. Kokouksen oheisohjelmana on mm. edeltävän perjantain miniseminaari sekä kokouksen alussa asiantuntijaesitys perheiden voimaantumisen tuen mallista.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Sijoitustoiminnan raportti. Liiton sijoitusten kausituotot vuodelta 2017 olivat välillä 4,2 – 5,2 %.
  • Liiton yritysluottokorttiohje tiedoksi liittohallitukselle.
  • Ajankohtaiset rekrytoinnit tiedoksi.

 

Lisää tietoa antaa toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 55 69 900.

 

 

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.