Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 10/2022

16.12.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 10/2022
Kokous pidettiin 9. – 10. joulukuuta 2022

 

Kokous järjestettiin Tampereella keskustoimistolla.

Merkittiin tiedoksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avustusehdotus Tukiliitolle vuodelle 2023. STEAn avustusehdotus sisältää ikäviä leikkauksia Tukiliiton harvinaistoimintaan, työelämäosallisuuden asiantuntijatoimintaan ja koulutustoimintaan.

Strategian 2021-2026 väliaikatarkastelu ja päivittäminen: Syyskuun ja joulukuun kokouksissa arvioitiin liiton strategiaa 2021-2026, strategian toteutusta ja tavoitteiden päivittämistarpeita. Liiton strategia sisältää yhdeksän pitkän aikavälin tavoitetta ja neljä kehitysohjelmaa. Päätettiin, että johtoryhmä valmistelee strategia-asiaa ja tekee esityksen hallitukselle maaliskuun kokoukseen.

Päätettiin, että hallitus käsittelee jäsenviestinnän ja lehtien julkaisutoiminnan tulevaisuutta seuraavissa kokouksissa (kevätkaudella 2023).  Merkittiin tiedoksi Tukiviestin sähköisen rinnakkaisversion käyttöönotto vuoden 2023 alussa. Toimintasuunnitelmassa 2023 on suunniteltu, että vuonna 2023 arvioimme sähköisten välineiden ja paperisten jäsenlehtien tarvetta.

Kokouksessa esiteltiin katsaus kehitysvammajärjestöjen keskusjärjestöjen yhteistyöhön ja rooleihin.

Liittohallitus valitsi Leena Pekkasen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallitukseen kaudelle 2023-2024. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sääntöjen mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitus valitsee hallituksen jäsenistä kaksi eli vähemmistön).

Merkittiin tiedoksi tehdyt toimenpiteet liiton talouden tasapainottamiseksi ja talousarvion 2023 toteuttamiseksi. Edellinen asian käsittely oli syyskuun kokouksessa 7/2022, jolloin päätettiin talousarviosta 2023 ja muutosneuvotteluiden käynnistämisestä koskien liiton yleisavusteista toimintaa. Muutosneuvottelut käytiin 6.10.-31.10.2022. Toimenpiteillä saadaan aikaan talousarvion mukainen 60 000 euron talousvaikutus. Toimenpiteiden toteutus on osin kesken. Merkittävin säästö syntyy henkilöstömitoituksen pienennyksestä 1,5 henkilötyövuodella yleisavusteisessa toiminnassa.

Merkittiin tiedoksi henkilöstön sairauspoissaolojen tilastotietoja ja liitossa käytössä oleva työkyvyn varhaisen tuen malli. Syyskuun kokouksessa hallitus keskusteli työterveyshuollosta ja päätti silloin, että seuraavassa kokouksessa esitellään henkilöstön sairauspoissaoloja koskevia tilastotietoja ja liiton varhaisen tuen malli.

Hallitus päätti kirjata alas maksusaatavia maksamatta jääneistä vanhoista laskuista yhteensä 1176 euroa.

Liittohallitus kävi läpi liiton sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelmaan ei ollut tarvetta tehdä muutoksia.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Liittokokouksesta 2023 ja määräajoista tiedottaminen. Jäsenyhdistykset saavat virallisen liittokokouskutsun alkuvuodesta. Kaikki liittokokousta koskevat tiedot ja asiakirjat julkaistaan Tukiliiton kotisivulla. Ehdokasasettelun Tukiliiton puheenjohtajaksi vuosille 2024–2026 tulee tapahtua 60 vuorokautta ennen liittokokousta, 8.3.2023 mennessä, ja ehdokasasettelun liittohallituksen jäseniksi ja varajäseniksi tulee tapahtua 45 vuorokautta ennen liittokokousta, 23.3.3023 mennessä.
  • Uusi testamenttilahjoitus 3001 euroa.
  • Syksyn apurahajako suoritettu – yhteensä 20 100 euroa jaettiin. Yhteensä apurahoja jaettiin harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan kevään ja syksyn apurahajaossa 40 000 euroa.
  • Apurahatoiminta 2023-2024: Apurahojen jakamista kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten vapaa-ajantoimintaan jatketaan myös vuonna 2023. Seuraava hakuaika lokakuu.
  • Liittohallituksen kokoussuunnitelma 2023: 28.tammikuuta, 24.-25.maaliskuuta, 5.toukokuuta, 22.-23.syyskuuta, 28.lokakuuta, 15.-16.joulukuuta.
  • Henkilöstöuutiset: tiedot työsuhteiden muutoksista.
  • Varainhankinnan lyhyt ajankohtaiskatsaus 1-11/2022.
  • Kaksi kansainvälistä tapahtumaa tulossa Suomeen 2023: Inclusion Nordic -verkoston kevätkokous (Tukiliiton verkosto) ja KTO:n ja Kehitysvammaliiton EAMHID-kongressi (ei liity Tukiliittoon).

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa:
toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 556 9900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.