Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2023

30.01.2023

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 1/2023
Kokous pidettiin 28.tammikuuta 2023

 

Kokous pidettiin videokokouksena. Kokous oli vuoden ensimmäinen kokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

Hallitus kävi itsearviointikeskustelun hallituksen toiminnasta 2022.

Hallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja Petri Liukkosen ja varapuheenjohtaja Kirsti Rämön lisäksi Pieta Natusen, Pia Kukkasniemen, Berit Perälän, Tuomo Takalan.

Hallitus sopi muista käytännön asioista kuluvan vuoden hallituksen kokouksia koskien.

Hallitus päätti liittokokouksessa 2023 käsiteltävistä asioista ja kokouskutsusta. Liittokokous pidetään 6.5.2023 Tampereella. Kokoukseen voi osallistua etänä. Liittokokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätös ja vuosiraportti 2022, toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2024, liittokokousaloitteet, liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja liittohallituksen puheenjohtajan vaali. (Jäsenyhdistykset löytävät liittokokoukseen liittyvät tiedot verkkosivulta Liittokokous. Tervetuloa!)

Päätettiin muutetusta talousarviosta vuodelle 2023. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA leikkasi avustuspäätöksessään useita liiton aiemmin saamia avustuksia. Liiton historian ehkä suurimmat avustusleikkaukset supistavat liiton toimintaa ja tuovat talouteen tiukkuutta. Muutettu talousarvio vuodelle 2023 on 33 390 euroa alijäämäinen.

Hallitus päätti ansiomerkin myöntämisestä.

Käsiteltiin vuosilomakertymää Tukiliitossa ja sen yhtä yksityiskohtaa – vuosilomakertymä 15 vuoden työkokemusvuoden jälkeen. Vuosilomakertymän määräytyminen kirjataan aiempaa selvemmin näkyviin henkilöstöhallinnon ohjeisiin. Tukiliitto työnantajana ei tavoittele muutosta noudatettuun vuosilomakertymään.

Hallitus päätti laittaa myyntiin liiton omistaman ylimääräisen toimitilan. Hallitus kuitenkin päättää mahdollisesta kaupasta erikseen myöhemmin.

Hallitus keskusteli liiton strategian päivittämisestä ja sitä koskevasta ehdotuksesta ja siirsi asian varsinaisen käsittelyn maaliskuun kokoukseen.

Keskusteltiin hankevalmistelun tilanteesta.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Hallitus valitsi vuosi sitten kokouksessa 1/2022 Kirsti Rämön varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023.
  • Liittohallituksen kokoussuunnitelma: 24.–25. maaliskuuta (Tampere), 5. toukokuuta (Tampere), 22.–23. syyskuuta (Jyväskylä), 28. lokakuuta (etäkokous), 15.–16. joulukuuta (Tampere).
  • Vuokrasopimuksia päättynyt tai päättymässä sijoitustoimitilassa Sumeliuksenkadulla.
  • Henkilöstöuutisia.
  • Eduskunta on käsitellyt hallituksen esitystä vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Lakiesitys on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (mietintövaliokunta) ja ollut perustuslakivaliokunnassa (lausunto). Perustuslakivaliokunta edellyttää muutoksia hallituksen esitykseen. Odotamme ja seuraamme eduskuntakäsittelyn etenemistä.
  • Viimeistellyt hallitusohjelmatavoitteemme.
  • STEA avustuspäätökset 2023 saatiin 26.1.2023. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
  • Toimeenpanon seuranta.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 56 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.