Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2022

02.02.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 1/2022
Kokous pidettiin 28.–29.tammikuuta 2022

Kokous järjestettiin videokokouksena epidemiatilanteesta ja rajoituksista johtuen. Liittohallitus oli koolla täysilukuisena siten, että esteellisen jäsenen tilalla osallistui henkilökohtainen varajäsen.

Merkittiin tiedoksi STEA:n valtionavustuksia koskeva avustusehdotus vuodelle 2022.

Hallitus hyväksyi muutetun talousarvion vuodelle 2022. Talousarvion alijäämä on 42 672 euroa. Alijäämä katetaan kassassa olevilla varoilla. Muutettu talousarvio tehtiin vastaamaan STEA:n avustuspäätöstä vuodelle 2022 ja päätökseen sisältyneitä avustusten leikkauksia. Liitto saa mm. yleisavustusta 50 000 euroa haettua vähemmän. Liitto supistaa yleisavusteisen toiminnan työpanosta puolella henkilötyövuodella, kuitenkin niin, että tämä ei aiheuta muutoksia voimassa oleviin työsuhteisiin. Toimitilavuokrissa säästetään luopumalla Hämeenlinnan aluetoimiston toimitilasta. Kuluja vähennetään talousarviossa myös muun muassa kokouskuluissa, matkakuluissa ja tilaisuuksien järjestämiskuluissa. Avustuksen leikkauksesta johtuen Tukiliitto joutuu supistamaan merkittävästi toimintaa kehitysvammaisten ihmisten työn ja päivätoiminnan, toisen asteen opetuksen sekä osallisuuden kysymyksissä.

Hallitus käsitteli Tukiliiton pankkitilien käyttöoikeudet ja totesi, että tilien käyttöoikeus määräytyy nimenkirjoitusoikeuden mukaan.

Kokous oli järjestäytymiskokous, joten kokouksessa päätettiin erilaisista henkilövalinnoista ja muista järjestäytymisasioista. Hallitus valitsi Kirsti Rämön Tukiliiton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023. Hallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Berit Perälä, Pia Kukkasniemi, Tuomo Takala, Pieta Natunen. Hallitus valitsi Kirsti Rämön jäseneksi Mirja Martelan ja Jenny ja Antti Kuusiston rahastojen hoitokuntaan ja työryhmään, ja Tuomo Takalan jäseneksi Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahaston hoitokuntaan kaudelle 2022.

Sovittiin kuluvan vuoden hallituksen kokouksiin liittyvistä käytännön asioista. Matkakulut korvataan ja päivärahat maksetaan Valtion matkustussäännön mukaan. Hallituksen kokoukset alkavat tyypillisesti perjantaisin klo 14. Annettiin työvaliokunnalle tehtäväksi suunnitella muut hallituksen toimintaan liittyvät käytännön asiat.

Tarkistettiin, että sidonnaisuus- ja lähipiiri-ilmoitukset on saatu. Hallituksen päätöksen mukaisesti ilmoituksen antavat hallituksen varsinaiset jäsenet ja johtoryhmän jäsenet.

Päätettiin liittokokouskutsun sisällöstä ja vuoden 2022 liittokokouksessa käsiteltävistä asioista. Jäsenyhdistykset saavat liittokokouskutsun helmikuun aikana. Liittohallitus tuo liittokokouksen käsiteltäväksi mm. sääntömuutokset jäsenlajien uudistuksesta ja rinnakkaisjäsenyyden mahdollisuudesta sekä mahdollisuudesta osallistua liittokokouksiin myös tulevaisuudessa tietoliikenneyhteyden avulla. Liittokokouksessa käsitellään – kuten joka vuosi – mm. tilinpäätös 2021, toimintasuunnitelma 2023 ja liittohallituksen jäsenten valinta. Liittokokous pidetään 11.6.2022.

Päätettiin vuoden 2023 liittokokouksen päivä: liittokokous järjestetään 27.5.2023 Tampereella.

Merkittiin tiedoksi yleisavusteisen toiminnan kokonaisuuden esittely.

Myönnettiin kultaisia ansiomerkkejä jäsenyhdistyksen hakemuksen perusteella. (Liiton ansiomerkkisääntö uudistettiin täysin viime vuoden lopussa. Tästä linkistä löytyy uusi ansiomerkkisääntö ja tietoa hakemisesta).

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus.

Toteutettiin työpaja hallituksen toiminnan kehittämisestä ja arvioitiin hallituksen toimintaa viimeisen vuoden ajalla. Päätettiin, että työvaliokunta käsittelee työpajan tuloksia ja tekee myöhemmin ehdotuksia hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Liittohallituksen kokouspäivät vuonna 2022

pe–la 28.–29. tammikuuta
la 19.3. Teams-tilaisuus vammaislakiluonnoksen käsittelemiseksi
pe–la 8.–9. huhtikuuta, Tampere
to 9. tai pe 10. kesäkuuta, Tampere
pe–la 23.–24. syyskuuta, Helsinki
pe–la 28.–29. lokakuuta, vain Teams
pe–la 9.–10. joulukuuta.

  • Uusi vuokrasopimus tehty toimitilaamme Sumeliuksenkatu 18 A.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 556 9900.