Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2021

02.02.2021

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 1 /2021
Kokous pidettiin 29.–30.tammikuuta 2021

Kokouksen aluksi kuultiin ajankohtainen katsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaan ja talouteen.

Kokous oli järjestäytymiskokous, joten kokouksessa tehtiin henkilövalintoja. Liittohallitus valitsi Tukiliiton varapuheenjohtajaksi Kirsti Rämön. Rämö on kotoisin Salosta. Hän on ollut liittohallituksen jäsenenä vuoden 2018 alusta alkaen. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Liukkosen ja varapuheenjohtaja Rämön lisäksi Pieta Natunen, Berit Perälä, Tuomo Takala ja Pia Kukkasniemi. Rahastojen hoitokuntiin valittiin: Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahastoon Tuomo Takala, Jenny ja Antti Kuusiston sekä Mirja Martelan rahastoihin Kirsti Rämö.

Sovittiin sidonnaisuus ja lähipiiri-ilmoitusten lähettämisestä.

Käsiteltiin maksuvalmiuden hallintaa ja pankin perimien kulujen rajaamista ja päätettiin, että liitto voi maksaa pois pitkäaikaisen lainan Nordea pankille ja suorittaa Tampereen Pienteollisuustalon rakennus 6:n talotekniikkasaneerauksen rahoitusosuudet kertasuorituksena.

Liittohallitus päätti liittokokouksessa käsiteltävistä asioista ja liittokokouskutsusta. Liittokokous pidetään aiemman päätöksen mukaisesti lauantaina 12.6.2021. Liittokokous toteutetaan siten, että kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä ja/tai asiamiehen välityksellä. Liittokokouksessa käsitellään säännöissä määritellyt asiat ja sääntömuutokset. Sääntömuutosehdotukset julkaistaan ja esitellään liiton verkkosivulla. Ne koskevat mm. liiton hallintoa ja parantavat jäsenyhdistysten osallistumismahdollisuuksia liittokokouksiin.

Kehitysvammaisten Tukiliitto perustettiin vuonna 1961 ja täyttää 60 vuotta vuonna 2021. Merkittiin tiedoksi Tukiliiton juhlavuodeksi suunnitellut toimenpiteet, joita ovat mm.

historiasta kertominen kaikissa viestintävälineissä, esite jossa tuodaan esille Tukiliiton historiaa ja toiminnan merkitystä, ylimääräisen toimintarahan jako jäsenyhdistyksille paikallistoimintaan, uuden #SiksiTukiyhdistys -palkinnon perustaminen, tarinakilpailu.

Liittohallitus käsitteli jäsenyyslajien ja jäsenmaksumallin uudistamista. Liittohallitus oli aiemmin antanut tehtäväksi laatia selvitys vaihtoehtoisista jäsenyysmalleista ja kaksoisjäsenyyksien käsittelystä jäsenmaksujen näkökulmasta. Nyt käsittelyssä oli tehty selvitys. Tehtiin seuraavia havaintoja: Nykyisestä jäsenmaksumallista aiheutuu joidenkin jäsenten kohdalla ns. kaksoisjäsenyys. Nykyinen yhden jäsenmaksun malli on haasteellinen erityisesti sellaisten yhdistysten kannalta, kuten Me Itse tai jokin diagnoosiyhdistys, jonka jäsenistä merkittävä osa on myös paikallisyhdistysten jäseniä. Nykyinen malli voi johtaa siihen, että yhdistykset menettävät henkilöjäseniä, jos henkilöjäsenet luopuvat toisen yhdistyksen jäsenyydestä.

Nykyinen jäsenmaksumalli voi toisaalta estää uusien yhdistysten hakeutumisen liiton jäseneksi. Liittohallitus päätti jatkaa valmistelua ensisijaisesti siten, että jäsenyyslajeja uudistettaisiin. Samalla voidaan jäsenmaksuja uudistaa nykyiseen monipuolistuvaan tarpeeseen paremmin sopivaksi. Jäsenyyslajeja voisivat tulevaisuudessa olla esimerkiksi varsinainen jäsen ja rinnakkaisjäsen, ja mahdollisesti myös perhejäsen. Tämä vaatii sääntöjen muuttamista. Arviona on, että sääntömuutoksia voitaisiin esittää vuoden 2022 liittokokoukselle.

Vahvistettiin Tukiyhdistyksen mallisäännöt. (Mallisääntöihin oli tehty paljon tarpeellisia päivityksiä ja ne lähetetään tämän jälkeen ennakkotarkastukseen Patentti- ja rekisterihallituksen. Mallisäännöistä on apua jäsenyhdistyksille, kun ne valmistelevat sääntömuutoksia).

Myönnettiin Me Itse ry:lle toiminta-avustusta 7 000 euroa vuodelle 2021.

Merkittiin tiedoksi katsaus uuteen strategiaan 2021 – 2026 ja sen toimeenpanoon.

Merkittiin tiedoksi STEA:n avustuspäätökset vuodelle 2021.

Liittohallitus hyväksyi muutetun talousarvion 2021.

Käsiteltiin Pirkanmaan Tukipiirin lähettämä kirje (aloite). Tukipiiri ehdottaa kirjeessään, että liittohallituksen päätökset julkaistaisiin verkkosivulla. Tukipiiri myös pyytää vastauksia Me Itse ry:n toiminta-avustuksen perusteista. Liittohallitus kävi vastauksista evästävän keskustelun ja päätti, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja laativat tarkemman vastauksen Tukipiirille.

Merkittiin tiedoksi hallituksen itsearviointikyselyn yhteenveto.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Liittohallituksen kokouspäivät vuonna 2021:
    29.–30.1.; 9.–10.4.; 4.6.; 17.–18.9.; (22.–23.10.); 26.–27.11.
  • Ostolaskujen tarkistusraportti
  • Jäsentilasto 2020: henkilöjäseniä vuodenvaihteessa 15 784.
  • Harvinaiskeskus Norion toimisto Helsingissä muutettiin 1.1.2021 Pitäjänmäeltä Meilahteen, Allergiataloon, Paciuksenkatu 19.
  • Kiinteistö Oy Tulppaanitalon kokouskerroksen esitys- ja videoneuvottelutekniikan uusiminen.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 5569 900.