Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2020

20.01.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 1/2020
Kokous pidettiin 10. – 11.1.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä järjestettiin strategiatyöpaja.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksella voi olla työvaliokunta. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsittelyyn tulevat merkittävät asiat, jotka työvaliokunta valmistelee toiminnanjohtajan esittelystä.  Työvaliokuntaan kuuluu liiton hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 1-4 jäsentä. Hallitus valitsi Jyrki Pinomaan ja Sari Sepposen lisäksi työvaliokunnan jäseniksi Jaana Karhun, Petri Liukkosen, Tapio Räfstenin ja Kirsti Rämön.

Valittiin vaihtuvat jäsenet liiton rahastojen hoitokuntiin.

Hallitus päätti käytännön asioista loppuvuoden kokouksiin liittyen. Kerättiin hyvän hallinnon toteuttamisen edistämiseksi sidonnaisuus- ja lähipiiri-ilmoitukset kaikilta liittohallituksen ja johtoryhmän jäseniltä.

Käytiin keskustelu hallituksen työjärjestyksen täydentämisestä ohjeilla, joilla selkiytettäisiin hallituksen jäsenten asemaa. Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin kokouspäivistä kuluvalle vuodelle: (14. 15.2., 3. 4.4., 15.5.), 25. 26.9. ja 27. 28.11.2020.

Päätettiin liittokokouksessa 2020 käsiteltävistä asioista ja hyväksyttiin liittokokouskutsun sisältö. Liittokokouksessa 2020 käsitellään: sääntöjen määräämät asiat, sääntömuutokset, liiton strategia 2021 2025.

Päätettiin järjestää vuoden 2021 liittokokous lauantaina 12.6.2021 Helsingissä tai Tampereella. Suunnittelussa huomioidaan kansainvälinen Europe in Action -konferenssi 9. 11.6.2021.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus ja talouden seurantaraportti. Lisäksi käytiin keskustelu uudesta alueellisen toiminnan kehittämishankkeesta. Hanketta pidetään hyvänä ja sen valmistelua jatketaan.

Liittohallitus päätti sääntömuutosesityksen sisällöstä. Sääntömuutoksia on valmisteltu, koska liittokokous 2019 palautti uudelleen valmisteltavaksi joitakin sääntömuutosesityksen kohtia (eli liittohallituksen kokoonpanoa ja muodostamista sekä liittokokouksessa tapahtuvaa päätöksentekoa käsitelleet kohdat). Sääntömuutosesitys julkaistaan myöhemmin talven aikana, kun muutosesityksiin liittyvä aineisto on ensin saatu valmiiksi. Liittokokous käsittelee sääntömuutokset 16.toukokuuta.

Valittiin Veijo Lehtonen jäseneksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallitukseen kaudeksi 2020 2021.

Käytiin keskustelu toimintasuunnitelman 2021 valmistelun tueksi.

Hyväksyttiin vanhat erääntyneet myyntisaamiset 371 euroa kirjattavaksi tilikauden 2019 muihin kuluihin.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • STEAn avustusehdotus Tukiliiton avustuksista vuodelle 2020.
  • Muutettu talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
  • Vuodenvaihteen jäsenmäärät sekä 2019 lopettaneet ja eronneet jäsenyhdistykset. Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ja Lappeenrannan Kehitysvammaisten Tukiyhdistys erosivat liiton jäsenyydestä 31.12.2019.
  • Sääntömuutosten rekisteröinnissä viive: liittokokouksen 2019 tekemät sääntömuutokset lähetettiin 7.1.2020 uudelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 55 69 90.

 

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.