Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2018

14.02.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 1/2018

Lauantaina 10. 2. ja sunnuntaina 11.2.

Kuultiin ja jaettiin ajankohtainen toimintakatsaus. Toiminnan ja talouden raportti esitellään liittohallitukselle joka kokouksessa.

Kokous oli järjestäytymiskokous. Liittohallitus päätti luopua entisestä valmistelutyöryhmästä ja perustaa uudeksi isojen asioiden valmisteluelimeksi työvaliokunnan. Uuteen työvaliokuntaan valittiin vuodeksi  2018 Sari Sepponen, Jaana Karhu, Harri Nieminen ja Teemu Peippo varapuheenjohtaja Minna Lintulahden ja puheenjohtaja Jyrki Pinomaan lisäksi. Liittohallitus antoi toiminnanjohtajalle tehtäväksi valmistella työjärjestyksen muutoksia tämän mukaisesti.

Valittiin Teemu Peippo jäseneksi Mirja Martelan ja Jenny Antti Kuusiston rahastojen hoitokuntiin ja todettiin, että Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahaston hoitokunnan jäsenenä jatkaa Harri Nieminen.
Liittohallitus päätti joistakin kokoustyöskentelyn käytännön asioista.

Kerättiin hyvän hallinnon toteuttamiseen liittyen sidonnaisuusilmoitukset liittohallituksen jäseniltä ja johtoryhmän jäseniltä.

Liittohallitus päätti liittokokouksessa käsiteltävistä asioista ja hyväksyi liittokokouskutsun. Liittokokouksessa 19.5.2018 käsitellään säännöissä listatut asiat, mm. toimintasuunnitelma ja tilinpäätös sekä hallitusvalinnat.´

Merkittiin tiedoksi toimintansa lopettaneet jäsenyhdistykset: Oulaisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Alavieskan Kehitysvammaisten tuki ry, Vähäkyrön Kehitysvammaisten tuki ry, Oriveden seudun Kehitysvammaisten tuki ry.

Merkittiin tiedoksi liitolle tuleva uusi testamenttilahjoitus 41 832 euroa. Lahjoitukseen liittyy sen jakaminen Rinnekotisäätiön kanssa, summa on liiton osuus lahjoituksesta. Tarkempia tietoja mm. lahjoitukseen mahdollisesti liittyvistä ehdoista vielä odoteltiin kokouksen ajankohtana.

Liittohallitus päätti muutetusta talousarviosta vuodelle 2018.

Kuultiin ajankohtainen katsaus lainsäädännön valmistelun tilanteesta ja aikatauluista.

Hallitus kävi vapaamuotoisen keskustelun vuoden 2019 toimintasuunnitelman tueksi. Hallitus  korosti toiminnan suunnittelussa huomioitavan vahvan tuen tarpeessa olevia henkilöitä sekä  vammaisten henkilöiden läheisten asiantuntijuuden hyödyntämistä.

Esityslistalla oli lisäksi ilmoitusasioita kuten:

  • Liitto järjesti Tukiliitto 80-luvulla miniseminaarin ja 80-luvun toimijoiden tapaamisen 7.2.2018 Tulppaanitalolla.
  • Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Ihmisoikeusliitto ry hyväksyivät liiton jäsenhakemuksen.
  • Tilintarkastajan tarkastusmuistio ostolaskujen tarkastuksesta ja toiminnanjohtajan kommentit muistioon: jatkossa luodaan taloushallintoon lähipiirihankintojen huomaamisessa auttava prosessi.
  • Työehtoihin muutoksia liitossa 1.2.2018 lukien – uudet liiton paikalliset sopimukset voimaan.
  • Liiton työyhteisön työlähtöinen valmennusprosessi on käynnistetty ja toteutuu syksyyn mennessä.
  • Kahden toimitilahuoltajan palkkaaminen ja yhden projektipäällikön rekrytointi olivat käynnissä esityslistan lähettämisen aikaan.

Lisää tietoa antaa toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 55 69 900.

 

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.