Järjestöt vaativat muutosta Kelan kilpailutukseen

19.12.2018

Järjestöt ovat järkyttyneitä siitä, miten kilpailutuksen lopputulos vaikeuttaa nimenomaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämää.

Kahdeksantoista potilas- ja vammaisjärjestöä jätti 17.12. yhteisen kannanoton Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukseen pääjohtaja Elli Aaltoselle (Kela) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (STM). Järjestöt ovat järkyttyneitä siitä, miten kilpailutuksen lopputulos vaikeuttaa nimenomaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämää.

Lue lausunto Tukiliiton
Lausunnot ja kannanotot -sivulta.

Lausunnon allekirjoittaneet järjestöt edellyttävät, että Kela korjaa pikimmiten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen periaatteita niin, että ensisijaisesti arvostetaan laatua ja kuntoutuksessa tarvittavaa erityisosaamista ja vasta sen jälkeen hintaa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto haluaa painottaa erityisesti sitä, että kun Kela on nyt käynnistänyt lasten fysio- ja toimintaterapioita koskevan täydennyshankinnan ja tehnyt täydennyshankinnan valmistumiseen saakka kestäviä näitä palveluita koskevia erillissopimuksia päättyneessä kilpailutuksessa valitsematta jääneiden palveluntuottajien kanssa, niin vastaavia toimia tarvitaan nyt kiireellisesti myös muiden vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien terapiamuotojen ja aikuisten kuntoutujien tilanteen korjaamiseksi. Myös aikuisten terapioissa hoitosuhteen jatkuvuudella ja luottamuksella on usein erityinen merkitys. Ilman pikaisia toimenpiteitä monia vammaisille henkilöille jopa elintärkeitä terapiasuhteita katkeaa vuodenvaihteessa, aiheuttaen kuntoutujille korvaamatonta vahinkoa.

Tukiliitto: Lasten fysio- ja toimintaterapioiden kaltaisia täydennyshankintoja tarvitaan myös muualla. Ilman pikaisia toimenpiteitä moni vammaisille henkilöille jopa elintärkeä terapiasuhde on vaarassa katketa. #kuntoutus #kela #kilpailutus

Kelan vastaus: suorahankintoja voidaan tehdä

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen vastasi sähköpostitse keskiviikkona 19.12. järjestöjen esittämään vaatimukseen. Aaltonen totesi, että jopa vuoden 2020 loppuun saakka kestäviä suorahankintasopimuksia voidaan tehdä.

”Jos asiakkaan palveluntarjoaja ei ole tullut valituksi uudelle sopimuskaudelle ja palveluntuottajalle on mahdollista jatkaa terapiaa asiakkaan kanssa nykyisen sopimuksen mukaisin ehdoin ja hinnoin, Kela voi tehdä palveluntuottajan kanssa suorahankintasopimuksen asiakkaan kuntoutuspäätöksen loppuun, mutta kuitenkin enintään vuoden 2020 loppuun asti.”

Aiemmin Kela on tehnyt vain toukokuun 2019 loppuun ulottuvia erillissopimuksia lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioista.

Kelan vastaus tarkentui 21.12.2018

Kelan viestintä tarkensi tietoja 21.12.2018 seuraavasti:

Kela ottaa yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joiden palveluntuottaja vaihtuu

Kelan tavoite on turvata lasten ja nuorten fysioterapian ja toimintaterapian yksilöterapioiden siirtymäkaudella 1/2019–5/2019 asiakkaidensa terapioiden jatkuvuus. Kela ottaa yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joiden terapeutti on vaihtumassa. Jos asiakkaan palveluntarjoaja ei ole tullut valituksi uudelle sopimuskaudelle ja palveluntuottajalle on mahdollista jatkaa terapiaa asiakkaan kanssa nykyisen sopimuksen mukaisin ehdoin ja hinnoin, Kela voi tehdä palveluntuottajan kanssa suorahankintasopimuksen asiakkaan kuntoutuspäätöksen loppuun, mutta kuitenkin enintään vuoden 2020 loppuun asti.

 

. . .

 

Lisätietoa Tukiliiton kannanotosta
Lakimies Tanja Salisma, puh. 050 316 0663, tanja.salisma@tukiliitto.fi