Jaana Nordlund on nimitetty VANEn jäseneksi

06.09.2019

Me Itse ry:n puheenjohtaja Jaana Nordlund on nimitetty Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaan (VANE).

Jaana Nordlund Vanhasta-Ulvilasta on nimitetty Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaan (VANE).

”Onneksi olkoon, Jaana! Mitä tiedät tehtävästä?”
”Kiitos, onhan tämä hienoa. Yhtään kokousta ei vielä ole ollut. Tietysti tiedän, että tulemme käsittelemään paljon YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimusta ja sen toteutumista. Me siis pidämme vammaisten ihmisten asioista huolta.”

Jaana Nordlund on kehitysvammaisten ihmisten oman Me Itse -yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksessä on keskusteltu paljon YK-vammaissopimuksesta.

”Mitkä ovat tällä hetkellä tärkeitä asioita YK-vammaissopimuksessa?”
”Mielestäni tärkeitä asioita kehitysvammaisten ihmisten kannalta ovat työ, asuminen, henkilökohtaisen avun saanti sekä esteettömyys ja saavuttavuus.”

Jaana Nordlund nostaa esiin useampia parannusehdotuksia kehitysvammaisten ihmisten työelämään:
”Mielestäni pitäisi katsoa, että kaikilla, jotka haluavat, olisi mahdollisuus päästä palkkatöihin. Tässä auttavat työhönvalmentajat, joita tarvitaan enemmän. He auttavat pääsemään työharjoitteluun ja sitten palkkatöihin.”

Myös työ- ja toimintakeskuksissa olisi edelleen korjattavaa:
”Työosuusrahan pitäisi olla suurempi. On väärin, jos päivän ruoka maksaa enemmän kuin työosuusraha.”

Viimeisen vuoden Jaana Nordlund on työskennellyt koulutussuunnittelijana Me Itse ry:n hankkeessa. Hankkeessa yhdistys palkkasi neljä aktiivijäsentään kehittämään yhdistyksen koulutustoimintaa.
”Hienoa on ollut. Virallisesti hankkeemme päättyy lokakuun lopussa. Vuoden aikana koulutimme yhdistyksen jäseniä, mutta mukana oli myös ulkopuolisia.”

Hanke julkaisee syksyn aikana materiaaleja muun muassa palvelusuunnitelman teosta ja henkilökohtaisesta avusta.

 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista.

Kehitysvammaisten Tukiliitto esitti Jaana Nordlundia Vammaisfoorumille, joka edelleen esitti häntä ministeriölle. Vammaisjärjestöjen edustajat toimivat neuvottelukunnassa Vammaisfoorumin nimeäminä.

Valtioneuvosto nimeää Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.  Nyt asetetun neuvottelukunnan kausi alkoi 1.9.2019 ja päättyy 30.8.2023.

VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen (vammaissopimus) kansallinen koordinaatiomekanismi. Se edistää sopimuksen toimeenpanoa. Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet.

VANEn kotisivu on osoitteessa
https://vane.to/etusivu

 

Teksti ja kuva Jaana Teräväinen