Haastateltavaksi kehitysvammaisia työntekijöitä ja heidän lähiesimiehiään

15.12.2017

Puheterapeuttiopiskelija Taru Vornanen Helsingin yliopistosta tekee gradua kehitysvammaisiin aikuista ja työelämän vuorovaikutuksesta.

Puheterapeuttiopiskelija Taru Vornanen Helsingin yliopistosta tekee gradua kehitysvammaisiin aikuisiin ja työelämään liittyen. Hän kertoo näin:

Kiinnostukseni kohteena on vuorovaikutus työelämässä, ja tarkoituksenani on haastatella kehitysvammaisia työntekijöitä ja heidän lähiesimiehiään aiheesta. Toivon, että haastateltavat ovat Uudenmaan alueelta.

Etsin kehitysvammaisia työntekijöitä
ja heidän lähiesimiehiään haastateltavaksi
pro gradu -tutkimukseeni

Aiheeni pohjaa aiempaan selvitykseen, jossa työnantajat arvioivat, että kehitysvammaisilla työntekijöillä on enemmän vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa verrattuna muihin työntekijöihin.

Vaikka suurimmalta osin työnantajien kokemukset kehitysvammaisista työntekijöistä olivat positiivisia, sosiaaliset taidot ovat yksi niistä työllistymiseen vaikuttavista seikoista, jotka useampi työnantaja arvioi haastavaksi verrattuna muihin seikkoihin.

Tavoitteenani on selvittää,

  • miten kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalinen vuorovaikutus työpaikalla eroaa muista työntekijöistä (vai eroaako),
  • minkälaiset tilanteet (joissa tarvitsee vuorovaikutusta/kielellisiä taitoja) ovat haastavia ja mitkä sujuvat jouhevasti.

Työni ohjaa logopedian professori ja puheterapeutti Kaisa Launonen.

Ystävällisin terveisin
Taru Vornanen
taru.vornanen@helsinki.fi