Ukraina sai huomiota eurooppalaisessa konferenssissa

10.09.2022

Eurooppalaisten kehitysvammajärjestöjen edustajat, kehitysvammaiset ihmiset ja alan ammattilaiset kokoontuivat Inclusion Europen kolmepäiväisessä Europe in Action to End Segregation -konferensissa Brysselissä 7.9.–9.9.2022.

Inclusion Europen kansainvälinen Europe in Action -konferenssi päästiin järjestämään kasvotusten lähes kolmen vuoden odotuksen jälkeen.

Katso, mitä Tukiliiton puheenjohtajalle Petri Liukkoselle jäi päällimmäiseksi mieleen perjantaina 9.9.2022 päättyneestä Europe in Action -konferenssista.

Konferenssin teemana oli tänä vuonna Europe in Action to End Segregation, ja kolmen päivän aikana keskusteltiin muun muassa kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä, perheiden saamasta tuesta, laitosasumisen purkamisesta ja Ukrainan tilanteesta.

Ukrainalaisen VGO Coalition -järjestön edustajat kiittivät Inclusion Europea 600 000 euron lahjoituksesta, jonka avulla järjestö on pystynyt sodan keskellä tukemaan kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään.

Ukraina tarvitsee yhä apua

Raisa Kravchenko järjestöstä korosti, että ilman ulkomaisia lahjoitusrahoja he eivät pystyisi järjestämään kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen palveluita tai tarjoamaan heille taloudellista tukea.

Ukrainan kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen voi edelleen lahjoittaa esimerkiksi Tukiliiton keräyksen kautta.

Europe in Action -konferenssi kokoaa yhteen noin 200 kehitysvammaista ihmistä, heidän läheistään ja alan ammattilaista.  Jatkossa konferenssi järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava konferenssi on Skotlannissa vuonna 2024.