Euroopan parlamentin vaalit

02.05.2019

EU-parlamenttiin tarvitaan päättäjiä, jotka tekevät työtä YK:n vammaissopimuksen toteutumisen puolesta. Vaaleissa tarvitaan jokaisen ääni.

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 26. toukokuuta 2019. Suomessa jokaisella täysi-ikäisellä kansalaisella on äänioikeus. Tukiliiton tavoite on, että jokainen kehitysvammainen suomalainen voisi myös käytännössä antaa äänensä vaaleissa.

Kehitysvammaisten ihmisten äänioikeus on taattu YK:n vammaissopimuksessa. Euroopan Unioni on ratifioinut sopimuksen vuonna 2010.

Silti miljoonat vammaiset EU-kansalaiset eivät pysty antamaan ääntään kevään vaaleissa teknisten esteiden tai kansallisen lainsäädännön rajoitusten vuoksi. Tämä käy ilmi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) tuoreesta tiedonannosta Vammaisten henkilöiden todellinen oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

Suomi on yksi 11 jäsenmaasta, joissa täysi-ikäisen kansalaisen äänioikeutta ei voi kieltää missään tilanteessa.

Kaikkien kehitysvammaisten ihmisten äänioikeus ei kuitenkaan Suomessakaan toteudu. Moni tarvitsee toisen ihmisen tukea päästäkseen äänestämään, tai äänestyspäätöksen tekemiseen. Miten tukea toista käyttämättä valtaa? Miten selittää selkeästi ja ymmärrettävästi monimutkainen asia? Äänestämisen tukemiseen sisältyvät kaikki päätöksenteon tukemisen peruskysymykset. Kansalaisuuden tärkein tuki on mahdollisuus harjoitella päätösten tekemistä joka päivä, arjen suurissa ja pienissä valinnoissa.

Lue lisää sivultamme:
Euroopan parlamentin vaalit

 

Selkokielestä tukea äänestykseen

Katso oikeusministeriön tuottama selkokielinen video (3:24 min):

Lisää tietoa ja videoita löydät esimerkiksi oikeusministeriön sivuilta: vaalit.fi

Selkokeskuksen sivulta voit ladata vaalien selkoesitteen:
Euroopan parlamentin vaalit Selkokeskuksen sivulla.

 

YK:n vammaissopimusta noudatettava

Euroopan parlamentti varmistaa omalta osaltaan YK:n vammaissopimuksen noudattamista. Tukiliiton vaatimus on, että YK:n vammaissopimusta ja sen kaikkia artikloita noudatetaan. Euroopan parlamenttiin tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät työtä tavoitteemme puolesta. Vaaleissa tarvitaan kaikkien ääni.

 

Tällä kertaa äänestämme

Euroopan parlamentti on käynnistänyt äänestämiseen kannustavan kampanjan, jonka tunnuslause on Tällä kertaa äänestän (This time I am voting). ”Tukiliittojen” eurooppalainen kattojärjestö Inclusion Europe kampanjoi tänä keväänä tunnuslauseella, joka on suomeksi Tällä kertaa äänestämme #TälläKertaaÄänestämme

Lue Inclusion Europen selkokielinen julkilausuma:
Äänestä ja vaikuta Euroopan parlamentin vaaleissa 2019

EU-parlamenttiin tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät työtä #YKvammaissopimus’n puolesta. #TälläKertaaÄänestämme #euvaalit2019 #ThisTimeWeAreVoting

Tutustu myös Tukiliiton eduskuntavaalitavoitteisiin 2019. Tulevan eduskunnan on varmistettava, että YK:n vammaissopimus toteutuu Suomessa.

  1. Vammaisten henkilöiden asuminen ja osallisuus on turvattava
  2. Työstä on saatava palkkaa
  3. Vammaisten henkilöiden toimeentulo on turvattava

 

Uutisen linkkejä

Oikeusministeriön vaalit-sivu:
https://vaalit.fi/etusivu

Euroopan parlamentin vaalit Selkokeskuksen sivulla
https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/europarlamenttivaalit-2019/

Tukiliitto vaikuttaa
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa/