Etäosallistuminen on oikeastaan lähiosallistumista

23.10.2019

Kolme Tukiliiton Aarne ja Aune -hankkeen toiminnassa mukana olevaa kokemuskehittäjää osallistui onnistuneesti Tukiliiton lobbauskoulutukseen etäyhteyden välityksellä.

Opimme lobbaamaan verkon välityksellä –
avaimia onnistuneeseen etäosallistumiseen

Kolme Tukiliiton Aarne ja Aune -hankkeen toiminnassa mukana olevaa kokemuskehittäjää osallistui alkusyksyllä Tukiliiton järjestämään lobbauskoulutukseen etäyhteyden välityksellä. Koulutus järjestettiin Tulppaanitalolla Tampereella ja kokemuskehittäjät osallistuivat koulutukseen Skype-yhteyden kautta Kuopiosta. Kokemus koulutukseen osallistumisesta etäyhteyksin oli hyvin myönteinen, miksi?
Seuraavassa Liisa Hartikaisen, Minnamari Liimatan, Ossi Hartikaisen sekä taustatukena olleen Aarne ja Aune -hankkeen Jonna Suhosen kokemuksia.

1.
Sai osallistua kotikaupungista, ei tarvinnut matkustaa

Osallistujat kokivat vaivattomaksi, kun koulutukseen ei tarvinnut lähteä pitkän matkan päähän. Osallistuimme meille varatusta pienestä neuvottelutilasta, jossa oli seinällä näyttö. Toimme itse tietokoneen sekä kaiutinpuhelimen, jolla saimme äänen Tampereelta kuulumaan hyvin meille kaikille.

2.
Sai osallistua rennosti tutussa seurassa

”Etäosallistuminen on jotenkin paljon rennompaa”, pohti Ossi Hartikainen. Muut olivat samaa mieltä. Näin siksi, että koolla oli tuttu, pieni porukka. Osallistujat kokivat, että pieni ”etäkatsomo” oli eduksi myös ryhmätöitä tehdessä. Kuopion osallistujista muodostui luontevasti yksi ryhmä, jonka lobbaussuunnitelman osallistujat esittelivät lopuksi muulle koulutusväelle kaiutinpuhelimen kautta.

3.
Puheenvuoroja tarjottiin etäällekin – ja niitä myös käytettiin!

On tärkeää, että koulutustilaisuudessa on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii yhteyksien toimimisesta ja etäosallistujien mukana pysymisestä. Hän antaa puheenvuoroja etäällä oleville, hallinnoi Skype-puhelun chat-toimintoja sekä varmistaa kamerakuvan ja esitysmateriaalien näkymisen etäosallistujille. Näin verkon kautta osallistuvatkin ovat aidosti osallistujia, eivät vain kuuntelijoita.

Liisa Hartikainen, Minnamari Liimatta ja Ossi Hartikainen käyttivät puheenvuoroja mielellään. He kokivat, että kaiutinpuhelimen välityksellä puhuminen oli ihan luontevaa, joskaan toisten ihmisten kasvoja ja reaktioita ei näe kunnolla. Rentoutta ja huumoriakaan etäyhteys ei estä: ”Jos ihmettelette, että meitä on täällä kaksi Hartikaista, niin emme ole sukua”, heitti Ossi Hartikainen esittäytymiskierroksella.

4.
Osallistumiseen sai tukea

Osallistujat kokivat, että on tärkeää, että vaikeampien teemojen käsittelyyn saa koulutuksen aikana tukea. Kuunnellessamme kouluttajaa suljimme välillä kaiutinmikrofonin. Näin pystyimme käsittelemään vaikeita käsitteitä tai ohi mennyttä asiaa keskenämme muun koulutusporukan häiriintymättä.

 

Etäosallistuminen on oikeastaan lähiosallistumista

Tukiliiton Tuleva-hanke järjestää tiedollisia verkkokursseja ja voimavarakeskeistä verkkovalmennusta sekä mahdollistaa verkkovertaistukea. Projektipäällikkö Riikka Manninen pohtii etäosallistumista:

Usein käytetään etä-sanaa, kun puhutaan verkon kautta osallistumisesta. Jos tarkemmin pohtii asiaa, niin itse asiassa pitäisikin käyttää lähi-sanaa. Jos asiaa katsoo osallistujan näkökulmasta, tuki, apu ja tieto tulevat osallistujan luo. Välimatkat ja esimerkiksi kiireinen arki tai perhetilanne eivät estä osallistumista.

Yllä olevan lobbaus-koulutuksen osallistujakokemuksista yksi on mielestäni erittäin tärkeä: ”Sai osallistua rennosti tutussa seurassa”. Verkon kautta voi osallistua omassa tutussa ja turvallisissa ympäristössä kuten kotoa käsin tai porukalla ryhmän tapaamispaikassa. Tämä auttaa osallistujaa rentoutumaan ja keskustelu voi olla sen myötä avoimempaa. Laite antaa välimatkaa muihin osallistujiin, jolloin voi olla helpompaa olla läsnä toisille ja kertoa itsestään.

Verkko on vain yksi väline olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, eikä se sovi kaikille. Monenlaisia kohtaamisen tapoja tarvitaan, jotta jokainen löytää itselleen toimivimman tavan saada tietoa ja tukea. Ja ennen kaikkea löytää itselleen helpoimman tavan osallistua yksin tai yhdessä toisten kanssa.

 

Kirjoittajat:
Jonna Suhonen, projektipäällikkö, Aarne ja Aune -hanke (2018 – 2021)
Riikka Manninen, projektipäällikkö, Tuleva-hanke (2018 – 2020)

 

Lue lisää Aarne ja Aune -hankkeen toiminnasta:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/aikuiset/aarne-ja-aune-hanke

Lue lisää Tuleva-hankkeen toiminnasta:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva

 

Riikka Manninen #Tukiliitto: ”Etäosallistuminen on lähiosallistumista. Tuki, apu ja tieto tulevat osallistujan luo. Välimatkat ja esimerkiksi kiireinen arki tai perhetilanne eivät estä osallistumista.” #verkko #skype #etäosallistuminen

 

Kuvateksti:
Ossi Hartikainen (kuvassa vasemmalla), Minnamari Liimatta (oikealla takana) ja Liisa Hartikainen (oikealla edessä) osallistuivat Tukiliiton järjestämään lobbauskoulutukseen etäyhteydellä Kuopiosta. Osallistumisen tukena oli Tukiliiton Aarne ja Aune -hankkeen työntekijä Jonna Suhonen.