Erkkajoogan Vertaiset ry toteuttaa Suomen ensimmäisen joogaohjaajakoulutuksen kehitysvammaisille ihmisille 

15.06.2021

Koulutus antaa osallistujalle tiedot ja taidot toimia vertaisryhmän ohjaajana ja halutessaan osallistuja voi ohjata myös muita ryhmiä. Hän voi toimia vapaa-ajan kerhossa, päivätoiminnassa tai asumisyksikössä. Koulutukseen voi osallistua olipa harrastanut joogaa tai ei.

Ensi syksynä järjestetään Suomen – ja tiettävästi maailman – ensimmäinen joogaohjaajakoulutus, joka on suunniteltu kehitysvammaisille ihmisille. Koulutuksen järjestäjänä toimii Erkkajoogan Vertaiset ry. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda joogaohjaajakoulutus, joka antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia Erkkajoogan vertaisryhmäohjaajana sekä tukea kouluttamalla kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja työllistymismahdollisuuksia.

Koulutuksessa joogaa lähestytään eri teemojen ja menetelmien avulla

Ensimmäinen koulutus koostuu viidestä koulutusviikonlopusta eli yhteensä 10 koulutuspäivästä. Jokaisella koulutusviikonlopulla on oma teema. Teemoina on muun muassa Erkkajooga, asana- eli asentoharjoitukset sekä selkokielinen joogafilosofia.

”Me käytetään erilaisia keinoja ja menetelmiä lähestyä näitä opiskeltavia teemoja, ja kohderyhmän mukaan valitaan tavat, joilla koulutamme. Perinteisen luennon lisäksi meillä on kuvakerrontaa, selkokielistä materiaalia, videoita, musiikkia, kotitehtäviä ja ohjausharjoittelua”, kertoo yhdistyksen aktiivi ja perustajajäsen Mari Kapulainen.

Koulutuspaikkakuntana toimii Helsinki, sillä kaupungissa on aktiivinen ja kasvava Erkkajooga-yhteisö. Sovellettua joogaa tarjotaan esimerkiksi vapaa-ajan kerhojen sekä päivätoiminnan sisältönä.

Tutustu erkkajoogaan videolla.
Lyhyt joogaharjoitus: Suihki stressi ja huolet pois!
Julkaisija Erkkajoogan Vertaiset ry. Videon pituus 6,26.

Koulutus luo mahdollisuuksia

Koulutuksen pohjana toimii Erkkajooga-suuntaus, jonka keskiössä ovat joogan saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Yhdistysaktiivit ja Erkkajoogan kehittäjät Mari ja Mikko Kapulainen ovat kouluttaneet Erkkajooga-ohjaajia vuodesta 2017 lähtien.

”Koulutus antaa osallistujalle tiedot ja taidot toimia vertaisryhmän ohjaajana ja halutessaan osallistuja voi ohjata myös muita ryhmiä. Hän voi toimia vapaa-ajan kerhossa, päivätoiminnassa tai asumisyksikössä,” summaa Mari Kapulainen.

Näiden lisäksi koulutus mahdollistaa osallistujalle syventää omaa joogaharjoitusta tai tutustua joogaan perinpohjaisemmin. Koulutukseen voi osallistua olipa harrastanut joogaa tai ei. Tärkeintä on osallistujien motivaatio ja kiinnostus sekä sitoutuminen koulutukseen ja sen aikana tehtäviin kotitehtäviin. Koulutuksen päätyttyä jokainen osallistuja päättää itse, kuinka lähtee hyödyntämään koulutuksen antia: osa aloittaa ohjaamaan vertaisryhmiä tai muita ryhmiä, osa taas voi jatkaa oman harjoituksen parissa.

”Joogassa samanlainen tasapaino, tasavertaisuus yhdistää ihmisiä”

Erkkajoogan Vertaiset ry haluaa mahdollistaa joogan harjoittamisen kaikille ja edistää myös yhdenvertaista joogaopettajuutta. Ohjaajana toimiminen tukee osallistujan toimijuutta ja osallisuutta sekä vahvistaa yhdenvertaisuuden kokemusta. Koulutus voi lisätä itseluottamusta ja voi myös tukea siinä, että osallistuja oppii huomioimaan muita ihmisiä ja heidän tarpeitaan.

”Joogaohjaajana minun omanarvontunto ja itsevarmuus lisääntyy. Joogan tekeminen luo minulle erilaisia tunteita, iloa ja valoa tässä maailmassa. Joogassa samanlainen tasapaino, tasavertaisuus yhdistää ihmisiä. Jooga antaa mahdollisuuden vastata omasta elämästä, ja ohjatessa saa ottaa vastuuta toisten tekemisestä joogassa,” kiteyttää Erkkajooga-ohjaaja Tommi Salonen.

Koulutuksen päätyttyä yhdistyksen tavoitteena on seurata, miten osallistujat sijoittuvat ohjaajiksi ja millaisia valmiuksia koulutus antaa. Yhdistys tarjoaa koulutuksen jälkeen mahdollisuuden osallistua lisäkoulutuksiin, tavata muita ohjaajia sekä tarjota keikkatyötä.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet

Koulutus toteutuu 18.9. – 12.12.2021 välisenä aikana, viitenä viikonloppuna.

Koulutukseen ilmoittautuminen alkaa 14.6.2021. Mukaan otetaan enintään 10 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Voit ilmoittautua laittamalla sähköpostia:
Anu Ihanus, Erkkajoogan Vertaiset ry:n varapuheenjohtaja, kouluttaja
anu.ihanus@gmail.com

Facebook: @erkkajooganvertaiset
Instagram: @erkkajooganvertaiset

Teksti Anu Ihanus. Kuvaaja Roosa Sunila.