Ei myytävänä -liike eduskunnassa 11.1.2019

11.01.2019

Ei myytävänä -liike on tänään perjantaina 11.1.2019 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana.

Vammaisjärjestöjen yhteisen Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteena on ollut lopettaa vammaisten ihmisten välttämättömän, elämänmittaisen avun ja tuen kilpailuttaminen. Kansalaisaloite sai nimienkeruuvaiheessa taakseen kokonaisen kansanliikkeen saavuttaen huikeat 72 059 kannattajaa.

Ei myytävänä -liike on tänään perjantaina 11.1.2019 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana. Liikkeen keskeinen viesti on ”Kilpailutus elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestämistapana ei toimi. Kilpailutus ei ole toimiva tapa järjestää kestävästi vammaisten henkilöiden elintärkeitä, elämänmittaisia palveluja.”

Koko lausunnon voit lukea Tukiliiton sivulta
Ei myytävänä -liikkeen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 11.1.2019 (pdf)

 

Otteita Ei myytävänä -liikkeen lausunnosta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 11.1.2019

Vammaisjärjestöt ja Ei myytävänä -kansalaisaloite eivät vastusta palveluntuottajien välistä kilpailua. Palveluntuottajan valinta ja valvonta kannattaa jättää palvelun käyttäjille erilaisten asiakasvalintamenettelyjen kautta. Se on kustannustehokkain veronmaksajan kannalta ja se varmistaa laatua.

Hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen järjestämistapana liittyy monia erilaisia vaikutuksia. Viime aikoina palveluiden käyttäjät ja pienet yrittäjät ovat esimerkiksi kertoneet kielteisistä kokemuksista, joita on saatu Kansaneläkelaitoksen viimeaikaiset kilpailutukset puhe- ja kuulovammaisten tulkkipalveluista (2017) sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta (2018).

Kilpailuttaminen ei ole toimiva menetelmä hyvinvoinnin eikä sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Vammaiset henkilöt ja heidän perheensä ovat jääneet osattomiksi itseään koskevissa, elämän kannalta merkittävimmissä päätöksissä.

Palveluiden järjestämisen kaksi keskeistä ongelmaa ovat palveluiden käyttäjien asianosaisosallisuuden ja oikeussuojakeinojen puute. Niitä hankintalaki ei palveluiden käyttäjille suo.

Kilpailutuksella on tavoiteltu julkisten kustannusten alentamista. Säästöjä saattaa tulla yhden kalenterivuoden osalta kunnan budjetin yhdelle tilille. Ei myytävänä -kansalaisaloitteen yhteydessä on selvinnyt, että kilpailutuksen seurauksena syntyvän kutistetun palvelun seurauksia maksetaan lisäkustannuksina muun muassa erikoissairaanhoidossa.

Kilpailuttaminen johtaa rajuun keskittymiseen kilpailun ja markkinoiden kehittymisen sijaan: Kilpailuttaminen on runsaan kymmenen vuoden aikana johtanut hoivapalveluiden ennen näkemättömään keskittymiseen.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus korostaa itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteisössä yhdenvertaisesti muiden tavoin. Yleissopimuksen myötä puhutaan maailmanlaajuisesti paradigman muutoksesta. Avun ja tuen tarpeeseen ei vastata viemällä vammainen hoivan äärelle, vaan tuomalla yksilöllinen apu ja tuki sinne, missä vammainen on

Kyse on ihmisen elämisen edellytysten turvaamisesta, ei hoivasta. Sitä ei hankita massakilpailutuksina, joissa vammaisten ihmisten osallisuus jää toteutumatta. Kilpailutus on aikamme huutolaisuutta.

#eimyytävänä -liike 11.1.2019 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: ”Kilpailutus ei ole toimiva tapa järjestää kestävästi vammaisten henkilöiden elintärkeitä, elämänmittaisia palveluja.”  #kilpailutus