Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen vaatimukset STM:n työryhmään

02.12.2019

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru perustaa eduskunnan lupaaman työryhmän, jonka tehtävä on turvata vammaisten henkilöiden osallisuutta vammaispalveluissa.

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite nytkähtää askeleen eteenpäin, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun asettama asiantuntijatyöryhmä aloittaa työnsä. Ryhmä aloittaa työnsä ensi vuoden alussa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi kesään mennessä.

Kiuru on luvannut, että kansalaisaloitteen taustalla olevilla vammaisjärjestöillä on vahva edustus asiantuntijaryhmässä. Ryhmään on valittu Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma.

Ei myytävänä! -liikkeen vaatimus on edelleen lakitasoinen muutos. Hankintalain mukainen kilpailuttaminen ei sovi vammaisten ihmisten välttämättömien, elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen. Ihmisiä itseään on kuultava, ja pitkäaikaisiin tarpeisiin on vastattava pitkäaikaisilla palveluilla.

Palveluiden käyttäjiä on kuultava

Ministeri Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että kaikessa vammaisten ihmisten palveluja koskevassa suunnittelussa ja valmistelussa otetaan palvelun käyttäjät mukaan. Hänen mielestään vammaiset henkilöt on osallistettava sote-valmisteluun aiempaa vahvemmin.

”Lokakuussa järjestettiin ministerin sote-sparraus, jossa vammaisjärjestöt saivat kertoa ajatuksiaan järjestämislain luonnoksesta sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta. Vuoropuhelua jatketaan, ja vammaisilla ihmisillä on myös nyt omat edustajansa keskeisissä työryhmissä. Vammaisjärjestöt ovat kiitettävästi ottaneet haasteen vastaan”, ministeri totesi.

Tukiliiton edustajat ovat osallistuneet Vammaisfoorumin työryhmissä ministerin vammaisjärjestöiltä pyytämien näkemysten laatimiseen.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustalla on se, että monet vammaiset ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin kilpailutusten seurauksena.

”Nyt perustettavan työryhmän tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Työryhmään tulee vahva vammaisjärjestöedustus”, kertoo ministeri Krista Kiuru.

Kansalaisaloitteesta on seurannut myös koulutuskierros vammaispalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta eri puolilla maata. THL:n koordinoimalla kierroksella on koulutettu hankinnoista vastaavia viranomaisia, jotta he osaisivat paremmin käyttää lainsäädännön mahdollistamia keinoja yksilöllisempien palvelujen hankkimiseksi ja vammaisten ihmisten osallistamiseksi.

Onnistuminen mitataan arjessa

Ministeri Krista Kiurun mukaan laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan viime kädessä vammaisten ihmisten arjen sujumisessa ja sisällössä.

”Hyvä hoito ja huolenpito ovat välttämättömiä niitä tarvitseville, mutta ne eivät riitä vammaisten ihmisten täysipainoiseen hyvinvointiin. Jokaiselle vammaiselle ihmiselle on tärkeää mahdollisuus toteuttaa ja tehdä elämässä asioita omaehtoisesti, omien valintojen ja voimavarojen mukaan. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen vaikuttavat niin asuminen, koulutus, työelämään osallistuminen tai muu mielekäs tekeminen kuin liikkuminen sekä näihin liittyvä tuki ja palvelut. Nämä kaikki on suunniteltava yksilöllisiä tarpeita ja toiveita kunnioittaen”, ministeri Kiuru lupaa.

Lue STM:n uutinen: Vammaiset henkilöt vahvemmin mukaan sote-valmisteluun ja palveluiden suunnitteluun

.@KristaKiuru: ”Työryhmän tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.” #eimyytävänä #YKvammaissopimus #tukiliittovaikuttaa