Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt huolissaan

23.10.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto ja muut Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt ovat syvästi huolissaan. Jos kansalaisaloitetta ei ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella, aloite raukeaa.

Meillä on huoli!

  • Huoli siitä, että kansalaisaloite raukeaa, eikä sitä ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella. Nyt on jo kiire.
  • Huoli siitä, että eduskunta ei löydä asiaan ratkaisua ja lakipykälää, joka selkeästi vastuuttaisi toimimaan juridisesti sitovan YK:n vammaissopimuksen mukaan.

Poliittista tahtoa asian ratkaisemiseksi on yli puoluerajojen. Me Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt olemme huolissamme, saadaanko pelkällä poliittisella tahdolla ratkaisua aikaiseksi.

Kilpailuttaminen ei ole kestävä tapa järjestää palveluita. Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen käsitystämme ovat entisestään vahvistaneet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epäonnistuneet kilpailutukset, jotka ovat horjuttaneet vammaisten ihmisten jokapäiväisen elämän edellytyksiä.

Ehtiikö eduskunta käsitellä aloitteen?

Helsingin Sanomat uutisoi 9.10.2018, että sotekiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että se käsittelee vasta myöhemmin lakiesitystä työttömyysturvalain muutoksesta, samoin Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen käsittely siirrettiin tuonnemmaksi. Niiden ohi ajavat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait.

Helsingin Sanomat 9.10.2018: Sote-kiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi

Ei myytävänä! -kansalaisaloite on perusteltua käsitellä pikaisesti. Syitä on monta:

  1. Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä ei saada ajoissa tehdyksi.
  2. Kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikuttamisen väylänä on vaakalaudalla, mikäli aloitetta ei ennätetä käsittelemään ennen vaalikauden päätöstä.
  3. Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen tulisi löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan toteutumiseksi, ovathan kaikki eduskuntapuolueet suhtautuneet myönteisesti kansalaisaloitteeseen.
  4. Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kaltaista tahoa valvomassa lainsäätämisprosessin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja ripeää.
  5. Ei myytävänä! -kansalaisaloite edellyttää eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuulemisesta.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite

Tavoitteena lopettaa vammaisten ihmisten välttämättömän, elämänmittaisen avun ja tuen kilpailuttaminen. Tavoite tarkoittaa, että:

  • Vammaisten ihmisten välttämättömään huolenpitoon ja tuen tarpeisiin liittyviä palveluita asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä ei saa kilpailuttaa muutaman vuoden välein halvemman hinnan perässä.
  • Vammaisilla ihmisillä on oikeus olla osallisena omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. Oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Oikeus valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa. Oikeus merkityksellisten ihmissuhteiden ja palvelun jatkuvuuteen. Oikeus vaatia oikeuksiaan.

72 059 kansalaisaloitteen allekirjoittajaa on kanssamme samaa mieltä.

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta.

Lisätietoja:

Järjestöjen yhteinen kampanjasivusto: www.eimyytavana.fi

Jyrki Pinomaa, puheenjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Puh. 0400 462 705, jyrki.pinomaa@tukiliitto.fi

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Puh. 050 556 9900, risto.burman@tukiliitto.fi

*

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.