Ei myytävänä! -kansalaisaloitteelle yli 72 000 kannattajaa

20.12.2017

Kansalaisaloite luovutettaneen eduskunnalle maalis-huhtikuussa 2018. Tavoitteena on että eduskunnan käsittely mahdollistaa vammaispalveluiden kilpailutusmenettelyn uudistamisen Suomessa.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite keräsi määräaikaan (12.12.2017) mennessä 72 179 kannattajaa. Aloite on kannattajamäärällä mitattuna neljänneksi suurin kansalaisaloite. Ei myytävänä! -aloitteen lomakkeilla kerätyt kannatusilmoitukset toimitetaan 21.12.2017 Väestörekisterikeskukselle. Kansalaisaloite luovutettaneen eduskunnan puhemiehelle maalis-huhtikuussa 2018.

Ei myytävänä! -aloitteen tavoitteena on rajata vammaisten henkilöiden elämänmittaiset, välttämättömät palvelut hankintalain mukaisen kilpailutuksen ulkopuolelle. Monet vammaiset palveluidenkäyttäjät ja heidän läheisensä ovat kertoneet kilpailutusten vaikutuksista elämäänsä. Kilpailutus on vaikuttanut usein kohtalokkaasti vammaisten ihmisten elämänlaatuun ja arjen pysyvyyteen. He ovat menettäneet luottamuksensa palvelujärjestelmään ja ihmisoikeuksiensa toteutumiseen.

Pysyvät ja kestäville arvoille perustuvat vuorovaikutussuhteet ovat ratkaisevassa asemassa vammaisten ihmisten elämässä. Jotta palveluidenkäyttäjät tulevat ymmärretyiksi ja kuulluiksi, on erilaisten kommunikaatiotapojen tunteminen erittäin tärkeää. Tämä vaatii henkilöstöltä sitoutumista ja pitkäaikaista kontaktia vammaisen palvelunkäyttäjän tukena sekä yhteistyötä läheisten kanssa.

Suomesta on lähtenyt useita vetoomuskirjelmiä Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle kilpailuttamisen aiheuttamista ongelmista. Ensimmäistä kirjelmää käsiteltiin 28.11.2017, jolloin Euroopan komission edustaja totesi, että vammaisten ihmisten palveluja ei EU-lainsäädännön näkökulmasta tarvitse kilpailuttaa. Suomen kaltaista menetelmää ei käytetä mm. Irlannissa, Belgian Flanderissa ja Itävallassa.

Suomessa kilpailuttamista on perusteltu pienten ja naisyritysten tukemisella sekä julkisten kustannusten alentamisella. Suomessa on kuitenkin käynyt juuri päinvastoin.

Kilpailuttamisen tai niihin liittyneiden yrityskauppojen myötä huonontunut palvelu on lisännyt pahimmillaan myös erikoissairaanhoidon kustannuksia. Nämä kustannukset eivät näy muun muassa kuusikkokuntien vammaispalveluiden kustannusvertailuissa. Heikentynyt tuki voi heijastua esimerkiksi palvelun käyttäjän epilepsian kohtaustasapainoon ja vaatia erikoissairaanhoidon palveluita.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustalla ovat Vammaisfoorumin 32 vammaisjärjestöä. Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut vahvasti mukana kampanjassa. Liiton jäsenistö eri puolilla Suomea on järjestänyt tempauksia ja kerännyt valtavan määrän kansalaisaloitteen kannatusilmoituksia.

Nyt järjestöjen yhteinen toive on, että eduskunnan käsittely mahdollistaa kilpailutusmenettelyn uudistamisen Suomessa.

Lisätietoa kansalaisaloitteesta: www.eimyytavana.fi