Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnan käsiteltäväksi

28.02.2018

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnan puhemies Paula Risikolle keskiviikkona 7.3.2018 klo 9 – 9.30.

Mistä aloitteessa on kyse?

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen. Aloitteen panivat vireille Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) kesäkuussa 2017.

Kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin tarkennusta: hankintalain mukaista kilpailutusta ei tule soveltaa koko elämän mittaisten asumista, henkilökohtaista apua ja puhevammaisten tulkkausta koskevien palveluiden hankintaan.

Ihmisoikeuksien puolesta

Palveluiden kilpailuttaminen rikkoo Suomen ratifioimaa YK:n yleissopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista. Muutaman vuoden välein toistuvat kilpailutukset kaventavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja heikentävät heidän elämänlaatuaan. Jatkuvat muutokset rapauttavat luottamuksen ja vuorovaikutuksen perusteita, ja luovat jatkuvaa epävarmuutta.

Useimmiten kilpailutukset ratkaisee hinta; palvelujen laatu, inhimillisyys ja ihmisarvo ovat toissijaisia. YK:n vammaissopimuksen takaamiin ihmisoikeuksiin ja EU:n perusoikeuskirjan syrjintäkieltoon vedoten suomalaiset palveluiden käyttäjät ja heidän läheisensä ovat tehneet kilpailutuksista jo kaksi kirjelmää Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle.

Taustalla kokonainen kansanliike

Kansalaisaloitteen takana on 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo vuosia tiivistä vaikuttamistyötä hankintalain tarkennuksen puolesta. Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen nimienkeruukampanja kokosi kokonaisen kansanliikkeen. Vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä rohkaistuivat kertomaan karuista kokemuksistaan julkisuudessa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut vahvasti mukana kansalaisaloitteen kampanjatyössä. Jäsenistö eri puolilla Suomea on järjestänyt tempauksia ja kerännyt valtavan määrän kannatusilmoituksia.

Huoli ihmisoikeuksista sai liikkeelle myös muut kansalaiset. Kansalaisaloite saavutti eduskunnan käsittelyyn vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta neljässä kuukaudessa. Kaikkiaan se sai tuekseen 72 059 kannattajaa.

Lisätietoja:
Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman
Puh. 050 5569900, risto.burman@tukiliitto.fi

 

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.