Päihteet ja kehitysvammaiset nuoret verkkovanhempainillan aiheena

13.03.2019

EHYT järjestää maksuttomia vanhemmille suunnattuja verkkovanhempainiltoja ajankohtaisista ilmiöistä.

EHYT järjestää vanhemmille kasvatuksen tueksi suunnattuja avoimia ja maksuttomia webinaareja eli verkkovanhempainiltoja. Verkkovanhempainillassa asiantuntija kertoo tutkimustietoon pohjaten, mitä vanhempien tulisi tietää käsiteltävästä aiheesta. Osallistujilla on myös mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja käydä aiheeseen liittyvää keskustelua.

Verkkovanhempainillan aiheena
torstaina 28.3.2019 kello 18 – 19.30
Päihteet ja kehitysvammaiset nuoret

Lue lisää sivulta
www.ehyt.fi/fi/verkkovanhempainillat

Ilta järjestetään yhteistyössä SELVIS-hankkeen kanssa. SELVIS-hankkeessa (2018 – 2021) kehittää itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille ennaltaehkäisevää päihde- ja pelikasvatustyötä. Tarkoituksena on

  • luoda ehkäisevän päihde- ja pelikasvatustyön selkokielinen toimintamenetelmä
  • rakentaa tukiverkostoja nuorten päihde- ja pelikysymysten käsittelyn tueksi ja
  • vahvistaa erityisoppilaitosten ja nuorten toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihde- ja pelikasvatuksessa.

Lisätietoja
www.ehyt.fi/selvis

”Päihteet ja kehitysvammaiset nuoret”, maksuton ja avoin verkkovanhempainilta torstaina 28.3.2019 kello 18 – 19.30. #ehyt #selvis