Budjettiesitys mahdollistaa Tukiliiton työn jatkamisen ja antaa toivoa

17.09.2020

Valtioneuvoston talousarvioesitys 2021 säilyttää sotejärjestöjen STEA-avustusten kokonaistason viime vuosien tasolla.

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman kiittää valtioneuvoston budjettiesitystä, jossa Veikkauksen heikentyneestä tulosennusteesta huolimatta avustukset säilytetään edellisvuosien tasolla. Tämä mahdollistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn ihmisten tukena ja puolustajana.

”Kehitysvammaisten Tukiliitolle STEA:n valtionavustukset ovat välttämättömiä, jotta voimme jatkaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksien puolustamista ja heidän äänensä vahvistamista.”

Valtiovarainministeriön budjettiesitys (13.8.), joka olisi vienyt sote-järjestöiltä joka kolmannen euron, herätti järjestöissä ja laajemminkin suomalaisissa suuren huolen. Hallituksen budjettiriihessä syntynyt esitys, jossa STEA-avustusten 2021 kokonaistaso pysyy viime vuosien tasolla, on helpotus.

Järjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan suunnattujen avustusten määrärahaksi määriteltiin budjettiesityksessä 362 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston viesti on, että järjestöjen rooli ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa on tärkeä, etenkin nykyisessä haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Kuntien peruspalvelut on turvattava

”Budjettiesitys säilyttää kehitysvammajärjestöjen edellytykset rahoitukseen ja jatkaa kymmeniä koko maan kattavia toimintoja, joilla vahvistetaan vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia, osallisuutta ja jaksamista”, sanoo Risto Burman.

Tukiliitto saa valtionavustuksia muun muassa oikeuksienvalvontaan, neuvontaan, yhdistysten tukeen, Leija- ja Tukiviesti -lehtiin, tietopalveluihin, Malike-toimintaan, harvinaisperheiden tukeen, saavutettaviin koulutuksiin aikuisille ja perheille.

Valtioneuvoston budjettiesityksessä ensi vuoden STEA-avustukset kuitenkin turvataan Burmanin mukaan pääosin lainaamalla tulevien vuosien avustuksista.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina käytössä on vähemmän rahaa sote-järjestöjen avustuksiin”, Burman arvioi.

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä kannalta budjettiesityksen toinen tärkeä linjaus koski kuntatalouteen kohdistunutta lisätukea. ”On tärkeää, että kunnat pystyvät huolehtimaan peruspalveluista vaikeassa tilanteessa.”

Kiitos #budjetti2021. Työmme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä tukijana ja oikeuksien puolustajana voi jatkua. #onneksionjoku #siksitukiliitto #järjestöjätarvitaan