Asumisen tekoja -palkinto Setlementtiasunnot Oy:lle ja sen Härmälänrannan tukiasumiselle

18.11.2020

Asumisen tekoja -palkinto on myönnetty Setlementtiasunnot Oy:lle ja sen Härmälänrannan tukiasumiselle Tampereella. Arviointiraati kiitti voittajaa mm. asukkaiden osallisuuden tukemisesta monin tavoin.

Härmälänrannassa kehitysvammaisten ihmisten tukiasunnot sijaitsevat tavallisissa asuinrakennuksissa osana muita vuokra-asuntoja ja naapurustoa. Toimintamalli tukee osallisuutta yhteisessä asuinympäristössä ja on tavallista asumista, mikä on ollut Kehas-ohjelman tavoitteena.

Härmälänrannan kohde edustaa monien tahojen yhteistyössä toteuttamaa yhteisöllistä asuntopolitiikkaa, jossa panostetaan naapureiden väliseen yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen. Arviointiraati näki erityisen innovatiivisena asumiskoordinaattorin toimintamallin ja asukastoimikunnan kehittämistyön. Härmälänrannassa kuunnellaan asukkaiden toiveita ja tuetaan heidän itsemääräämisensä toteutumista.

Ensimmäistä kertaa jaettu Asumisen tekoja -palkinto myönnetään toimintatavasta tai ratkaisusta, joka toimii suunnannäyttäjänä kehitysvammaisten ihmisten asumiselle, on innovatiivinen ja edistää yhdenvertaista asumista.

Palkinnon myöntävät Kehas-ohjelman toimeenpanosta vastanneet ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriöiden lisäksi palkintoraatiin kuuluivat Kuntaliiton, ARAn, Me Itse ry:n, THL:n, Kehitysvammaliiton, Steg för Steg -järjestön sekä omaisten edustajat.

Kunniamaininta Seinäjoelle ja Siun Soten Juuan tuetulle asumiselle

Arviointiraati päätti antaa myös kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnat annettiin Seinäjoen kaupungille ja Siun soten Juuan tuetulle asumiselle.

Seinäjoen kaupunki sai kunniamaininnan pitkäjänteisestä työstä kehitysvammaisten asuntotuotannon ja asumisen kehittämiseksi. Mukana kehitystyössä on kokemusasiantuntijoina kehitysvammaisia henkilöitä ja eri kunnan viranomaisia – mm. kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun ja vammaispalveluiden asiantuntijoita.

Seinäjoen kaupunki on kehittämistyössään monipuolistanut asumisen vaihtoehtoja ja lisännyt tavallisten vuokra-asuntojen tarjoamista erilaisia tuen tarpeita omaaville ihmisille. Seinäjoen kaupunki on myös kehittänyt yhteistyön mallia, jossa asukkaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita kuullaan prosessin alusta lähtien.

Siun soten Juuan tuettu asuminen sai kunniamaininnan kehittämästään etätuesta tukiasumisessa. Toiminta tukee osallisuutta laajasti, kun digilaitteiden käyttö on tullut tutummaksi. Asukkaiden omatoimisuus, itsenäisyys ja elämänhallinta ovat lisääntyneet. Asukkaiden itsetunto on vahvistunut, kun he ovat saaneet tehdä tukeensa liittyviä valintoja ja kun heidän taitonsa ovat vahvistuneet. Toimintamalli on tehokas mutta asiakaslähtöinen.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli määräaikaan mennessä 18. Palkinto jaettiin 18.11. Kehas-ohjelman juhlaseminaarissa Tulevaisuuden asumisen tekoja.


Lähde: Kehitysvammaliiton tiedote

Kuvaaja Jarno J Laine/Framedia.fi