Aspa: Laukaassa etsitään yksilöllisiä asumisratkaisuja

12.04.2018

Laukaan kunnassa kartoitettiin yhteistyössä Aspa-säätiön kanssa erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten tulevia asumisen tarpeita ja toiveita.

Laukaalaiset erityistä tukea tarvitsevat nuoret haluavat asua tulevaisuudessa mahdollisimman itsenäisesti ja mieluiten omassa asunnossa. Kysyttäessä nuorilta vanhempien tulevasta roolista elämässään on vastaus ollut selvä: ”Kylään saa tulla, mutta ei asumaan”. Suurin osa nuorista haluaa jäädä kuitenkin asumaan Laukaaseen jatkossakin.

Kun erityisnuori itsenäistyy ja muuttaa omaan asuntoon, on vanhempien rooli selvä: ”Kylään saa tulla, mutta ei asumaan”. #itsenäistyminen #aspa

Laukaan kunnassa on kartoitettu kevään 2018 aikana yhteistyössä Aspa-säätiön kanssa erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten tulevia asumisen tarpeita ja toiveita. Yhteistyökumppaneina projektissa on ollut lisäksi Laukaan kunnan vammaisneuvosto, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri sekä Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry sekä kokemusasiantuntija.

Projekti on sujunut kunnan näkökulmasta mainiosti ja nyt projektin loppusuoralla uskalletaankin jo varmuudella todeta ainakin se, että selvitystyö on ollut tarpeellinen ja yhteiskehittäminen on koettu kaikkien osapuolten kannalta mielekkääksi tavaksi ideoida tulevaa, Laukaan kunnan vammaispalveluohjaaja Hanna Korpinen kertoo.

Asumisen palveluja tarvitsevat nuoret kuntalaiset, heidän läheisensä, työntekijät sekä viranomaiset ja päättäjät ovat kehittäneet asumisen palveluja toiminnallisissa työpajoissa. Projektin omaisten ja työntekijöiden illassa alustajana toimi Tukiliiton aluekoordinaattori Jonna Suhonen.

Projektin yhteiskehittäminen saa päätöksensä Laukaan Hyvinvointi- ja perhekeskuksessa pidettävässä avoimessa asumisillassa tiistaina 17.4.2018. Asumisillassa esitellään projektin tuloksia sekä työstetään toimenpidesuosituksia ja -suunnitelmaa asumisen ja palvelujen kehittämiseksi. Tukiliiton Lea Vaitti kertoo verkkoauttamisesen keinoista.  Asumisiltaan ovat kaikki asumisen palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet.

Projektin lopuksi yhteiskehittämisen pohjalta tuotetaan Laukaan kunnan käyttöön sähköinen raportti, joka sisältää toimenpidesuunnitelman ja -suositukset.

Aspa

Aspa-säätiö sr on vammaisjärjestöjen perustama valtakunnallinen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä. Edistämme toiminnallamme vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien yhdenvertaisuutta ja täyttä osallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö hankkii ja rakennuttaa asuntoja yksilöllisiin tarpeisiin. Säätiöllä on liki 1000 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Asuntojen hankintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella ja Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

 

Kuvassa on mindmap, joka oli yhden nuoren tapa ilmaista toiveitaan ja tarpeitaan. Jokaiselta osallistujalta kysyttiin ”Jos voisit toteuttaa yhden asumisunelmasi, mikä se olisi?”.